• Miło Cię widzieć!

    Jeśli tak jak my wierzysz, że udany projekt wynika ze zrozumienia potrzeb ludzi, to jesteś w dobrym miejscu.

  • Kilka słów o nas

    Zajmujemy się projektowaniem już ponad 10 lat. Przez ten czas, wspólnie z naszymi klientami, tworzyliśmy produkty, usługi i wykreowaliśmy kilka marek. Pracowaliśmy na warsztatach z przedsiębiorcami, innowatorami społecznymi, pracownikami sektora publicznego i społecznikami. Uczyliśmy innych projektować i sami cały czas poszerzamy naszą wiedzę.

    Projektowanie to dla nas nieustanne wyzwania, okazja do poznawania ludzi i odkrywania nowych tematów, a przede wszystkim szansa na to, że zawsze możemy pomóc coś usprawnić, lepiej zaplanować albo uczestniczyć w tworzeniu nowej wartości.

    Agnieszka Sikorska

    Najchętniej projektuje usługi, zwłaszcza jeśli są to usługi publiczne lub innowacje społeczne. Lubi duże projekty, oparte na badaniach i współpracy warsztatowej
    z różnymi grupami interesariuszy. Jako zewnętrzna konsultantka pomaga optymalizować procesy świadczenia usług w organizacjach.

    Prowadzi szkolenia z zakresu projektowania usług (service design) oraz design thinking
    i facilituje warsztaty projektowe - łącznie poprowadziła już ponad 1500 godzin warsztatów i szkoleń.


    Absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim a także studiów podyplomowych:

    • Projektowanie Usług na SWPS/School of Form
    • Historia i krytyka dizajnu na Uniwersytecie SWPS
    • Total Design Management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego/Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

     

    Michał Kwasieborski

    Najwięcej satysfakcji daje mu projektowanie produktu, zwłaszcza mebli, oraz tworzenie brandingu. Ma duże doświadczenie w obszarze design management, w tym w zarządzaniu kilkunastoosobowym zespołem projektantów.

    Pracuje nad doktoratem, poświęconym projektowaniu partycypacyjnemu w przestrzeni publicznej, na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.

    Zanim założył własne studio przez kilka lat pracował jako art director w kilku warszawskich agencjach reklamowych.

    Absolwent Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
    a także studiów podyplomowych:

    • Design Management w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego 
    • Projektowanie Usług na SWPS/School of Form
    • Miasta i metropolie miejskie w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej na warszawskiej ASP.
  • Co możemy razem zrobić?

    Zobacz w czym się specjalizujemy i daj nam znać jakie wyzwanie projektowe stoi przed Tobą!

    Projektowanie produktu

    Projekty wzornicze - do masowej produkcji oraz projekty krótkoseryjne i jednostkowe.

    • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w oparciu o trendy i badania użytkowników
    • opracowywanie projektów wykonawczych i nadzór autorski nad wdrożeniem
    • wsparcie w obszarze zarządzania procesem wzorniczym w firmie (design management)

    Projektowaliśmy produkty m.in. dla: HTL Strefa, Totalizator Sportowy, KUKBUK, Słowiński Park Narodowy, Rondo Polska

    Service design

    Projektowanie usług, w oparciu o badania potrzeb
    i oczekiwań użytkowników.

    • prowadzenie procesów projektowania usług - od fazy badań do przygotowania do wdrożenia
    • warsztaty projektowe dla firm i instytucji - na różnych etapach prac nad rozwojem usługi
    • opracowywane i testowanie prototypów rozwiązań oraz finalnych projektów wdrożeniowych

    Projektowaliśmy usługi m.in. z: Polskie Koleje Linowe, Tatrzański Park Narodowy, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Instytut Badań Edukacyjnych, Miasto st. Warszawa

    Miasta i miejsca

    Partycypacyjne projektowanie z mieszkańcami - usługi publiczne i przestrzeń.

    • prowadzenie warsztatów i całych procesów projektowych w oparciu o metodę design thinking
    • projektowanie małej architektury na potrzeby przestrzeni publicznej
    • projektowanie usług społecznych, odpowiadających na potrzeby mieszkańców 

    Pracowaliśmy m.in. z: Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, MOSiR Łódź, Tatrzańskim Parkiem Narodowym, Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Miastem Kraków

    Facylitacja

    Warsztaty projektowe, prowadzenie procesów projektowych i szkolenia projektowe.

    • facylitacja spotkań i warsztatów kreatywnych
      w oparciu o metodę design thinking 
    • organizowanie i prowadzenie procesów projektowych dla firm i instytucji 
    • szkolenia z zakresu service design, design thinking, prototypowania, visual thinking

    Prowadziliśmy warsztaty m.in. dla: UMCS, KSAP, Instytutu Badań Edukacyjnych, Uniwersytetu SWPS, ECS, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Centrum Kultury, FISE, Stoczni

    Tworzenie marek

    Projektowanie brandingu w oparciu o wspólnie wypracowaną strategię komunikacji.

    • tworzenie propozycji wartości w oparciu
      o badania użytkowników, analizę konkurencji 
      i trendy rynkowe
    • projektowanie brandingu i materiałów firmowych
    • opracowywanie strategii komunikacji i wsparcie we wdrożeniu działań promocyjnych

    Pracowaliśmy nad markami: Collegium Humanum, CLH Advance, Cashy.pl, engage warsaw

  • Napisz do nas

    ...albo zadzwoń. Chętnie porozmawiamy i wspólnie zdecydujemy co możemy razem zrobić!

    Glogera 3/10
    02-051 Warszawa
    Agnieszka: 660 486 741 | Michał: 691 406 846
    All Posts
    ×